مجموعه Standard Sharing   نتیجه بیش از 10 سال تلاش در جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و استاندارد های مهندسی است که با هدف دسترسی آسان ، سریع و رایگان تمامی دانشجویان ، مهندسان ، پزشکان و محققان صنایغ مختلف ایجاد شده است.مجموعه گردآوری شده شامل بیش از 1.500.000 جلد استاندارد مهندسی است که در قالب بیش از 180 عنوان دسته بندی شده است.دسته بندی فوق شامل همه استاندارد در بخش های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع خودرو ، صنایع فولاد ، استاندارد های مدیریت کیفیت ، استاندارد های صنایع غذایی و دارویی و .. استفاده از  Standard Sharing رایگان و بسیار ساده است .برای استفاده از خدمات Standard Sharing  فقط لازم است در سایت ثبت نام کنید و به میلیون ها استاندارد مهندسی به صورت رایگان دسترسی نامحدود داشته باشید . خدمات Standard Sharing  در دو بستر وبسایت و ربات تلگرام ارائه می شود.