مجموعه StandardSharing   نتیجه بیش از 10 سال تلاش در جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و استاندارد های مهندسی است. مجموعه گرد اوری شده شامل بیش از 1.500.000 جلد استاندارد مهندسی است که در قالب بیش از 180 عنوان دسته بندی شده است.

دسته بندی فوق شامل همه استاندارد های مهندسی در بخش های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع خودرو ، صنایع فولاد ، استاندارد های مدیریت کیفیت ، استاندارد های صنایع غذایی و دارویی و .. است.